Mengapa Harus Menolak ketika Dinasihati untuk Belajar Bahasa Arab?

Di antara wasiat Imam Malik rahimahullah yang sangat menyentuh bagi kita di era media sosial ini adalah perkataan beliau, المراء في العلم يقسِّي القلب ويورث الضغن. “Berdebat dalam masalah ilmu …

Mengapa Harus Menolak ketika Dinasihati untuk Belajar Bahasa Arab? Read More